Hållbarhet hos Leerdammer®

Hållbart lantbruk

Initiativ för ängsbete

Ute i hagen kan korna inte bara röra sig i friska luften och beta saftigt gräs, utan här kan dessa flockdjur dessutom vara tillsammans. Vi på Leerdammer® vill att mjölken som vi tillverkar vår ost av ska komma från kor vars behov tillgodoses. Därför ställer vi oss bakom att kor ska få beta ute på ängarna.

Mjölken som ingår i vårt Leerdammer®-initiativ för ängsbete* kommer från kor som från vår till höst betar på nederländska gräsängar minst 6 timmar per dag minst 120 dagar om året**. Vi kontrollerar regelbundet med hjälp av externa kontroller att dessa riktlinjer följs.

Så fort vädret tillåter det betar våra partnerbönders kor på ängarna. Men om det blir för varmt på sommaren eller för kallt på vintern ser våra mjölkbönder till att korna skyddas mot väder och vind i sin ladugård. Kornas välmående och kroppsfunktioner påverkas nämligen negativt av både kyla och hög värme.

När mjölkkorna inte betar på ängarna består deras foder till 91 procent av råfoder – alltså gräs och majsensilage. Resterande 9 procent av den genomsnittliga dagsransonen utgörs av koncentrat (spannmål och oljeväxter/proteinväxter som soja eller raps).

Våra mjölkbönder som ingår i Leerdammer®-initiativet för ängsbete får ekonomiskt stöd från Bel-koncernen i form av en gräspremie. Dessutom ger vi mjölkbönderna stöd och hjälp genom att erbjuda dem utbildning om ängsbete.

*Alla Leerdammer®-produkter som produceras i Nederländerna med mjölk från initiativet för ängsbete är märkta med en särskild symbol.

**Här rättar vi oss efter riktlinjerna från den nederländska stiftelsen ”Stichting Weidegang”, som har fastställt en standard som erkänts i hela branschen. Du hittar mer information på: http://www.weidemelk.nl/sv

Nederländsk, lokal mjölk

Våra tre nederländska ysterier i Schoonrewoerd, Wageningen och Dalfsen använder sig uteslutande av lokal mjölk vid tillverkningen av vår Leerdammer®-ost. Våra avtalsbönders gårdar ligger inom en omkrets på ca 50 km från våra produktionsanläggningar. De korta transportsträckorna bidrar till en mer miljövänlig produktion och ett minskat koldioxidavtryck.

Mjölkkvalitetskontroll

Våra utbildade mjölkförare hämtar mjölken direkt från våra mer än 1 000 avtalsbönder. För att kunna garantera kvaliteten på vår osts viktigaste ingrediens kontrollerar vi mjölken inte bara en, utan två gånger: först när den hämtas på gårdarna och sedan ännu en gång när den anländer till våra ysterier.

Vi kontrollerar då mjölken utifrån nio olika kriterier, som exempelvis fetthalt, mjölkfettsyra och spår av antibiotika. Om mjölken inte klarar testet får den inte användas för vår ostproduktion. Livsmedelssäkerheten är det vi prioriterar högst av allt!

Mjölkens kvalitetskedja

100 procent av våra partnerbönder är KKM-certifierade. KKM (Keten Kwaliteit Melk) står på nederländska för kvalitet, leveranskedja och mjölk. Standarderna i denna riktlinje uppfyller europeiska och nederländska hygienföreskrifter för livsmedelsproduktion och i synnerhet mjölkproduktion. KKM-protokollet omfattar sex utvärderingsområden: mjölkproduktion, hållbar mjölkverksamhet, djurmedicin, djurhälsa och -välmående, foder och vatten, mjölkutvinning och -kylning.

Ko-kompassen

Eftersom vi på Leerdammer® värdesätter kornas välmående använder vi oss av ett omfattande övervakningssystem: ko-kompassen. Ko-kompassen är ett övervakningssystem som möjliggör rapporter om kornas välmående, hälsa och mjölkproduktion. På så sätt kan våra partnerbönder mäta och främja kornas välmående. Ko-kompassen baseras på 30 indikatorer som mäts gemensamt av veterinären och mjölkbonden i en nyckeltalsmatris. Mätningen sker två gånger per år. Baserat på resultaten utvecklar de gemensamt åtgärder som ska få korna att må bättre. Ko-kompassen är en fast beståndsdel i KKM-protokollet.

Utbyte och råd från experter Genom arbetsgrupper får våra partnerbönder möjlighet att diskutera beprövade metoder, dra nytta av varandras erfarenheter och dela med sig av sin kunskap om djurhållning för mjölkkor. Viktiga frågor är i synnerhet betesmarkernas artmångfald, djurens hälsa och ängsbete.

Dessutom hålls hela tiden en dialog mellan våra experter inom teknik och mjölkverksamhet och våra partnerbönder så att bönderna kan få råd om hur de kan spara energi och förbättra djurens välmående. En viktig fråga är hjordskötseln, i synnerhet vad gäller ängsbetet.

Hållbar mjölkproduktion

Tillsammans med våra mjölkbönder deltar vi även i Sustainable Dairy Chain (hållbar mjölkproduktion) i Nederländerna. Sustainable Dairy Chain är en sammanslutning av mjölkbranschen (organiserad som det nederländska mejeriförbundet, NZO) och mjölkbönderna (organiserade som mjölkproducenternas förbund, LTO) med målet att skapa engagemang för en hållbar och ansvarsfull mjölkverksamhet. Tillsammans engagerar vi oss för djurens hälsa och välmående samt för att minska gårdarnas miljöavtryck med målet att göra mejeribranschen hållbarare.

Dessutom erbjuder vi våra bönder ett diagnosverktyg för att bland annat kunna sänka energiförbrukningen. Med ”Energy-scan” kan bönderna analysera sin energiförbrukning och få rekommendationer om hur de kan sänka den ytterligare.

Hållbar foderförsörjning

Tillsammans med våra nederländska bönder arbetar vi för att få fram nya möjligheter att göra proteinförsörjningen till korna mer självständig, använda lokalproducerad soja i fodret och/eller öka andelen hållbart producerad soja (RTRS Mass Balance).

Bel-koncernen engagerar sig för en hållbar och socialt ansvarsfull odling vid införskaffande av djurfoder. Därför stödjer Bel-koncernen bland annat en certifierad och miljövänlig produktionsmetod för soja. Tillsammans med WWF i Frankrike och i samarbete med lokala producenter främjar Bel-koncernen ett projekt för hållbar sojaproduktion i Matto Grosso i Brasilien.

Miljöavtryck

Det nya förpackningsmaterialet: tredubbel optimering mot en hållbarare framtid

Vi på Leerdammer® byter just nu material i våra click-pack-förpackningar och närmar oss därmed steg för steg ännu en milstolpe i vårt hållbarhetsarbete. Eftersom vi prioriterar färskhet, kvalitet och livsmedelssäkerhet högst har vi bestämt oss för ett material som kan innebära besparingar samtidigt som vi även fortsättningsvis kan skydda vår ost på ett optimalt sätt.

Tillsammans med många externa partners har vi arbetat i fem år med att framställa ett förpackningsmaterial som har tre fördelar på en och samma gång:

  1. Vi har anpassat våra förpackningar så att vi i och med bytet av material för alla våra click-packs har kunnat minska vikten med i genomsnitt 8 procent. På så sätt behöver vi inte bara mindre material, utan även mindre bränsle för transporten samt mindre fossila resurser.
  2. Dessutom innehåller skålarna i och med bytet till det nya materialet 24 procent återvunnen PET (rPET). I och med detta kan vi spara på fossila resurser, eftersom mindre PET, som utvinns ur olja och naturgas, måste produceras. Men inte nog med det – vid tillverkning av rPET går det åt två tredjedelar mindre energi än vid tillverkning av konventionell PET.
  3. Vi har även funderat mycket på själva förpackningsmaterialet: Till de nya förpackningarna använder vi endast ett enda material: PET. I och med omställningen till ett enda material förbereder vi oss redan idag för framtiden: Om en relevant återvinningsstruktur finns, kan LEERDAMMER-click-pack-förpackningarna återvinnas i ett i stor utsträckning slutet system för ett enda PET-material.

Trä från hållbart skogsbruk

De trähyllor som används när ostarna mognar i våra produktionsanläggningar är till 100 procent FSC-certifierade. Dessutom tillverkas samtliga kartonger som används för att transportera och presentera våra Leerdammer®-produkter till 100 procent av material från FSC-certifierade källor. De härstammar alltså från hållbart skogsbruk. FSC-märket står för trä och träprodukter som härstammar från ansvarsfullt skogsbruk i enlighet med enhetliga miljö- och socialstandarder över hela världen.

Våra produktionsanläggningars miljöavtryck

För att minska våra produktionsanläggningars vattenförbrukning har vi på Bel utvecklat WASABEL (water saving at Bel). Med denna plan kan våra ysterier dela beprövade metoder med varandra och på så sätt utveckla effektiva handlingsplaner med hjälp av en gemensam modell.

För att spara energi har vi utvecklat en liknande metod: ESABEL (energy saving at Bel). Vi sänker vår energiförbrukning med i genomsnitt 2 procent per år genom att förbättra våra kylsystem och göra dem mer effektiva. Det handlar bland annat om att införa vita tak för att reflektera solljuset.

Expertis

Ostproduktion Leerdammer® är en ost som framställs av förstklassig komjölk. I början av ostproduktionen tillsätts löpe-enzymer och särskilt odlade ysterikulturer till mjölken. Tack vare ysterikulturerna omvandlas mjölken till en fast massa. Under denna process producerar ysterikulturerna gaser. Medan ostarna mognar kan dessa gaser dock inte lämna osten, vilket innebär att gasblåsor uppstår – de berömda hålen i Leerdammer®. För att ge vår ost dess karaktäristiska utseende och smak odlar vi våra ysterikulturer själva – ända sedan den första produktionen på 1970-talet.

Kvalitet och säkerhet Våra ysterier har flera certifieringar: HACCP: HACCP står för Hazard Analysis and Critical Control Point (riskanalys och kritiska styrpunkter inom livsmedelsproduktion).

ISO 9001: EN ISO 9001 fastställer minimikraven i ett kvalitetsledningssystem.

FSSC 22000: FSSC står för Food Safety System Certification och är en standard för att garantera livsmedelssäkerheten vid produktion av livsmedel.

OHSAS 18001: OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series) är tätt sammankopplad med ISO 9001 och ISO 14001. År 2007 etablerades OHSAS 18001 som brittisk standard, och den är en av de mest kända och betydelsefulla standarderna för ett arbetsledningssystem.

Nyttig, balanserad kost

Laktosfritt & vegetariskt

Människor som inte tål mjölksocker kan äta vår ost helt utan risk, eftersom alla våra produkter är laktosfria. Vår Leerdammer®-ost innehåller naturligt ingen eller endast väldigt lite laktos, eftersom mjölksockret omvandlas till mjölksyra när osten mognar. Det innebär att ju längre osten mognar, desto mindre mjölksocker innehåller den. Analyser från ett oberoende, auktoriserat institut har visat att samtliga Leerdammer®-produkter har ett laktosvärde som är lägre än 0,1 g/100 g.

Och eftersom vi vid ostproduktionen inte använder animaliskt löpe, utan mikrobiellt sådant, kan även vegetarianer äta Leerdammer®.

Viktiga näringsämnen

Leerdammer® är naturligt rik på viktiga näringsämnen:

  • Naturligt rik på kalcium: En skiva Leerdammer® innehåller över 20 procent av en vuxen persons dagliga kalciumbehov och bidrar därmed till att stärka benstommen.
  • Naturligt rik på proteiner: Dessutom är Leerdammer® proteinrik och därmed bra för utvecklingen och växtförmågan. Den är även mättande.

På bröd eller till frukt, grönsaker eller nötter – Leerdammer® smakar alltid bra.