Vi lägger största vikt vid att skydda och värna sekretessen för dina personuppgifter.

Det är därför vår integritetspolicy syftar till att förklara hur vi samlar in och använder dina personuppgifter via vår webbplats www.leerdammer.se (”webbsidan”).

Vi rekommenderar att du läser vår personuppgiftspolicy till fullo för att förstå våra åtaganden och dina rättigheter när det gäller behandlingen av personuppgifter via vår webbplats.

Kontakta oss om du har några frågor eller behöver information om vår personuppgiftspolicy.


DEFINITIONER

VARFÖR SAMLAR VI IN DINA PERSONUPPGIFTER?

LAGRINGSTID FÖR DINA PERSONUPPGIFTER

VEM ÄR ANSVARIG FÖR BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER?

TILL VEM LÄMNAR VI UT DINA PERSONUPPGIFTER?

COOKIES

DINA RÄTTIGHETER

KONTAKTA OSS


DEFINITIONER

För att hjälpa dig att förstå vår sekretesspolicy förklarar vi här några begrepp:

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är information som identifierar dig. Det kan finnas information som identifierar dig direkt, t.ex. ditt fullständiga namn eller identifierar dig indirekt, t.ex. ditt födelsedatum eller din postadress.

Vad innebär behandling av personuppgifter?

Med behandling av personuppgifter avses varje åtgärd eller serie av åtgärder som vidtas beträffande personuppgifter, som till exempel insamling, registrering, lagring, ändring, förmedling eller radering av dina personuppgifter.

VARFÖR SAMLAR VI IN DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi kan samla in och behandla dina personuppgifter i följande syften:

 • Hantering av relationen med våra kunder
 • Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna besvara dina kontaktförfrågningar eller begäranden av information.
 • Utveckling av statistik och nyckeltal
 • Vi kan ta fram statistik med hjälp av dina personuppgifter, i synnerhet för att mäta trafiken på vår webbplats och hur den används av användarna

  Med hjälp av statistiken kan vi ändra vår webbplats för att förbättra din upplevelse online.

  Vi tar fram statistiken med hjälp av cookies. Läs under rubriken ”Cookies” nedan om du vill veta mer.

 • Hantering av dina önskemål om att utöva dina rättigheter när det gäller dina personuppgifter
 • Vi behandlar dina personuppgifter för att besvara dina önskemål om att utöva dina rättigheter när det gäller behandling av personuppgifter: rätt att invända, radera, ändra, begränsa behandlingen av dina data och rätt till dataportabilitet.

De tjänster som erbjuds på vår webbplats kan samla in personuppgifter för andra ändamål än de ovan nämnda ändamålen. I sådana fall meddelar vi dig i samband med insamlingen av dina personuppgifter.

När du besöker vår webbplats kan du t.ex. ha möjlighet att delta i tävlingar som vi organiserar. Då kan vi, med ditt föregående medgivande, samla in personuppgifter såsom ditt telefonnummer (särskilt för spel via SMS) eller bankkontoinformation (i synnerhet för ersättningserbjudanden).

Vilka personuppgifter som samlas in i samband med tävlingar, och hur vi samlar in, överför och lagrar dem i samband med detta, kommer att anges i tävlingsreglerna som finns på vår webbplats när tävlingar genomförs.

Vi rekommenderar att du läser tävlingsreglerna noggrant. Kontakta oss om du har några frågor eller behöver information om hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter i samband med tävlingar.

LAGRINGSTID FÖR DINA PERSONUPPGIFTER

Vi lagrar dina personuppgifter under den tid som behövs för att uppnå de önskade ändamålen som anges nedan:

Ändamålet med behandlingen Lagringstid Rättslig grund för behandlingen Kommentarer
Hantering av relationen med våra kunder Vi lagrar dina uppgifter under den tid som krävs för att behandla din förfrågan. Berättigat intresse
Analytisk hantering av aktiviteten (besöksmätningar, framtagning av statistik osv.) 6 månader från att cookien har placerats. Samtycke Du kan alltid hantera ditt samtycke till användning och inaktivering av cookies som används av vår webbplats med hjälp av vårt verktyg för integrerad cookiehantering på vår webbplats.
Hantering av dina önskemål om att utöva dina rättigheter när det gäller dina personuppgifter Vi får behålla vissa personuppgifter om dig för att uppfylla våra rättsliga krav och regler, och för att vi ska kunna utöva våra rättigheter. Berättigat intresse

VEM ÄR ANSVARIG FÖR BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER?

Vårt företag Skånemejerier Försäljning AB med adress Boplatsgatan 9 21376 MALMO, är ansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du lämnar via vår webbplats.

TILL VEM LÄMNAR VI UT DINA PERSONUPPGIFTER?

Som en del av din användning av vår webbplats händer det att vi lämnar ut dina personuppgifter:

 • Till behöriga personer inom vårt företag som ansvarar för databehandling.
 • Våra underleverantörer som ansvarar för att hantera dina uppgifter, bland annat värdtjänsterna för vår webbplats och underhåll av verktygen på webbplatsen.
 • De behöriga myndigheterna i enlighet med lagen, till följd av ett domstolsbeslut eller på begäran av myndigheterna.

COOKIES

Vår webbplats använder cookies.

En cookie är en textfil som en webbplats sparar på din dator eller mobila enhet när du besöker den. Cookies har flera syften. De kan särskilt bidra till att underlätta navigeringen på en webbplats, erbjuda dig visst innehåll, tjänster och reklam som är anpassade till dina intressen, eller att komma ihåg dina val, till exempel önskat språk eller din varukorg.

För mer information om cookies som används av vår webbplats rekommenderar vi att du läser vår Cookiepolicy.

Vår webbplats innehåller ett verktyg för cookiehantering så att du kan hantera ditt samtycke till användning och inaktivering av cookies som används av vår webbplats. Du kommer åt verktyget via informationsrutan som visas vid ditt första besök på webbplatsen eller via knappen ”Hantera mina cookies” som du kan komma åt när som helst från sidorna på vår webbplats.

DINA RÄTTIGHETER

Enligt gällande regler om skydd av personuppgifter har du rätt att få tillgång till, ändra och radera dina personuppgifter. Du har också rätt att begränsa behandlingen, rätt till dataportabilitet och rätt att motsätta dig behandling av dina uppgifter.

För att utöva dessa rättigheter kan du kontakta oss på e-postadressen se-privacy@se.Lactalis.com. Du måste kunna styrka din identitet.

Vi strävar efter att uppfylla dina önskemål. Om du av någon anledning tycker att vårt svar inte är tillfredsställande informerar vi dig om att du kan lämna in ett klagomål till dataskyddsmyndigheten (Datainspektionen).

KONTAKTA OSS

Om du har några frågor och informationsförfrågningar angående denna personuppgiftspolicy, eller vill utöva någon av dina rättigheter som anges ovan, kan du mejla oss på se-privacy@se.Lactalis.com.